ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΨΗΦΟΣ!!!!

17722_b.jpg

Με αφορμή τις εκλογές εύλογα ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης αποτελεί το νέο εκλογικό σύστημα. “Είναι πολύ αναλογικό”, “Ευνοεί το πρώτο κόμμα”, “Αποδυναμώνει το δεύτερο”, “Το προηγούμενο ήταν καλύτερο”. Πιθανό. Όμως πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα; Πόσοι γνωρίζουν το πρότερο, κατανοούν το σημερινό και είναι σε θέση να κάνουν σύγκριση; Λίγοι.

 

Για την ιστορία του θέματος

 

Ο “νέος” εκλογικός νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Φεβρουάριο του 2004, δηλαδή πριν από τις προηγούμενες εκλογές τον Μάρτιο του 2004. Βάσει της νομοθεσίας, και δεδομένου ότι δεν ψηφίστηκε από τα 2/3 της Βουλής, τίθεται σε ισχύ από τις μεθεπόμενες εκλογές συνεπώς στις ερχόμενες της 16ης Σεπτεμβρίου.

 

Πλειοψηφικό vs αναλογικό σύστημα

 

Ένα πλειοψηφικό σύστημα διαιρεί την επικράτεια σε τμήματα. Όποιος συνδυασμός επικρατήσει σε ένα τμήμα κερδίζει και όλες τις έδρες, με αποτέλεσμα ο δεύτερος σε ψήφους να μην έχει καμία αντιπροσώπευση, ακόμα και αν η διαφορά μεταξύ των δύο είναι αμελητέα. Είναι προφανές ότι το βασικό μειονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι το άθροισμα των ψήφων που συγκέντρωσε ένα κόμμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό της δύναμης που διαθέτει στη βουλή.

 

Το αναλογικό σύστημα βασίζεται στη λογική ότι κάθε κόμμα κερδίζει αριθμό εδρών ανάλογο με το ποσοστό που συγκέντρωσε σε όλη την περιφέρεια. Με μία πρώτη ματιά το σύστημα αυτό δείχνει και το δημοκρατικότερο και το πιο δίκαιο. Είναι γεγονός, πλην όμως, οδηγεί σε αδύναμες κυβερνήσεις. Ο λόγος είναι ότι πολύ δύσκολα μπορεί ένα κόμμα να συγκεντρώσει άνω του 50% των συνολικών ψήφων ώστε να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

 

Για το λόγο αυτό οι σχεδιαστές εκλογικών συστημάτων οδηγούνται στη δημιουργία σύνθετων αναλογικών συστημάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αρχή της αναλογίας κρατείται σαν βάση και συνδυάζεται με άλλα στοιχεία, όπως τον υπολογισμό της κατά μέρους δύναμης στις περιφέρειες, «κατώφλι» για την ένταξη ενός κόμματος στη βουλή κ.α.

 

Το νέο εκλογικό σύστημα, ένα μεικτό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής

 

Έχοντας λοιπόν στο μυαλό, αφενός την αναλογική αντιπροσώπευση βάση του αριθμού των ψήφων, και αφετέρου τη δημιουργία μία αυτοδύναμης κυβέρνησης, δημιουργήθηκε το νέο εκλογικό σύστημα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μεικτό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής.

 

Το κατά πόσο είναι επαρκώς αναλογικό είναι σχετικό, και λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους, σαφώς υποκειμενικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν τέθηκε επί τάπητος στη Βουλή το 2004 η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε ως υπέρμετρα αναλογικό και ο Συνασπισμός ως μη επαρκώς αναλογικό!

 

Ωστόσο, παρά την οποιαδήποτε κριτική, οι πολίτες τείνουν να προτιμούν ένα σύστημα το οποίο οδηγεί σε σταθερή κυβέρνηση. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να ξαναζήσουν την εμπειρία του 1989-1990. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο ελληνικός λαός είχε προσέλθει τρεις φορές στις κάλπες. Ο λόγος? Ότι το τότε εκλογικό σύστημα, το οποίο έκλεινε προς την απλή αναλογική, δημιουργούσε αδύναμες κυβερνήσεις, με το πρώτο κόμμα να αγγίζει ακόμα και το 46,89% και να λαμβάνει οριακά 150 έδρες.

 

Στη λογική του συστήματος

 

Πως μοιράζονται οι έδρες

 

Το σύστημα συνεπώς προβλέπει πως θα κατανεμηθούν οι 300 έδρες της Βουλής στα υποψήφια κόμματα, και κατ’ επέκταση στους υποψηφίους τους. Οι 260 έδρες κατανέμονται αναλογικά με τις ψήφους που λαμβάνει κάθε κόμμα, εφόσον έχει ψηφιστεί από πλέον του 3% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιπες 40 έδρες δίνονται ως bonus σε όποιο κόμμα έρθει πρώτο, ανεξάρτητα από το ποσοστό του ή τη διαφορά από το δεύτερο. Με λίγα μαθηματικά προκύπτει ότι το πρώτο κόμμα εάν λάβει περίπου 42.5% των ψήφων έχει και αυτοδυναμία, δηλαδή 151 έδρες στη Βουλή. Ως εδώ τα πράγματα είναι σχετικά απλά.

 

Αναλογία εδρών σε κάθε κόμμα

 

Εφόσον οι 260 έδρες αφορούν αναλογικά στον αριθμό του συνόλου των έγκυρων ψήφων, αντίστοιχα οι έδρες κατανέμονται βάση του ποσοστού κάθε συνδυασμού αναφορικά στο σύνολο των ψήφων. Δηλαδή προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του 260 επί το ποσοστό του κόμματος αναγόμενο στο 100%. Παραδείγματος χάριν, αν το ποσοστό ενός κόμματος είναι α% και το άθροισμα των ποσοστών όλων των κομμάτων που μπαίνουν στη Βουλή είναι β, τότε οι έδρες που παίρνει το κόμμα υπολογίζονται ως εξής: α Χ 100 Χ 260 / β. Με τον ίδιο τρόπο κατανέμονται και οι θέσεις των βουλευτών επικρατείας.

 

Πρακτικά, αν ένας συνδυασμός δικαιούται παραδείγματος χάριν 45,7 έδρες, θα πάρει σε πρώτη φάση 45. Εφόσον μετά την κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες μοιράζονται στο συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

 

Εκλογικές περιφέρειες

 

Από τους 300 Βουλευτές οι 288 εκλέγονται σε εκλογικές περιφέρειες. Οι υπόλοιποι 12, οι βουλευτές επικρατείας, εκλέγονται από λίστα η οποία αφορά σε όλη την επικράτεια Η Ελλάδα διαιρείται σε 57 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε νομός αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες υποδιαιρούνται σε περισσότερες περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, η Αττική σε Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς και σε Περιφέρεια (Υπόλοιπο) Αττικής και η Θεσσαλονίκη σε Α’ και Β’.

 

Κάθε εκλογική περιφέρεια, ανάλογα με το μέγεθός του εκλογικού της σώματος, λαμβάνει προκαθορισμένο αριθμό εδρών. Η Β’ Αθηνών είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια, με εκτιμώμενο εκλογικό σώμα 1.370.344 και 42 έδρες (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). Οι μικρές περιφέρειες, όπως παραδείγματος χάριν η Ευρυτανία με 35.024, η οποία είναι και η μικρότερη, λαμβάνουν από μία έδρα. Συνεπώς, κάθε περιφέρεια, ανάλογα με το μέγεθος είναι μονοεδρική, διεδρική, τριεδρική ή και μεγαλύτερη.

 

Κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια

 

Στις μονοεδρικές περιφέρειες η κατανομή των εδρών γίνεται με απλή πλειοψηφία. Στις μεγαλύτερες, το πόσες έδρες κερδίζει κάθε συνδυασμός ανά εκλογική περιφέρεια υπολογίζεται βάση του εκάστοτε εκλογικού μέτρου, δηλαδή τον αριθμό των ψήφων που αντιστοιχούν σε μία έδρα. Είναι προφανές ότι αφού κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικό μέγεθος, έχει και το δικό της εκλογικό μέτρο.

 

Ο υπολογισμός του εκλογικού μέτρου γίνεται ως εξής: Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψήφων ανά την περιφέρεια, ακόμα και τον κομμάτων που δεν καταφέρουν να εισέλθουν, και κατόπιν διαιρείται δια των εδρών που αντιστοιχεί.

 

Αν τα παραπάνω φαίνονται ως μαθηματική σπαζοκεφαλιά, αρκεί κανείς να κατανοήσει ότι για κάθε περιφέρεια, ανάλογα με τον αριθμό όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων, κάθε έδρα αντιστοιχεί στη σχέση των ψήφων που παίρνει το κάθε κόμμα με το εκλογικό μέτρο της περιφέρειας.

 

Κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια σε συνδυασμό με το συνολικό ποσοστό στην περιφέρεια

 

Ένα σημείο που φαίνεται περίπλοκο είναι το ότι η κατανομή των εδρών ανά περιφέρεια πρέπει να συνάδει με την συνολική κατανομή των εδρών όπως αυτή υπολογίζεται από το συνολικό ποσοστό ενός κόμματος ανά την επικράτεια. Για αυτό το λόγο η κατανομή των εδρών γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία.

 

Κατά πρώτον κατανέμονται με απλή αναλογική βάση του συνολικού ποσοστού εκάστοτε κόμματος οι 12 έδρες των βουλευτών επικρατείας. Ύστερα κατανέμονται διαδοχικά οι μονοεδρικές, οι διεδρικές και οι τριεδρικές ανά περιφέρεια. Κατόπιν μοιράζονται οι μεγαλύτερες έδρες. Λόγω του εκλογικού μέτρου, σε κάθε νομό απομένει για κάθε κόμμα ένα αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων. Με την ίδια λογική, λόγω των υπολοίπων στις μεγαλύτερες περιφέρειες- επταεδρικές και άνω- παραμένουν έδρες που δεν έχουν συμπληρωθεί. Οι έδρες αυτές μοιράζονται αρχίζοντας από το κόμμα που έχει το μικρότερο ποσοστό και με βάση τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά του ώσπου να συμπληρώσει τον αριθμό των εδρών που του αναλογεί σε όλη την επικράτεια. Μετά ακολουθεί το δεύτερο μικρότερο, ακολούθως το αμέσως μεγαλύτερο έως να καταλήξουν και οι τελευταίες υπολειπόμενες έδρες στο πρώτο κόμμα.

 

Συνοπτικά, η κατανομή εδρών, με εξαίρεση τους βουλευτές επικρατείας, γίνεται αρχικά ανά περιφέρεια. Δεδομένου ότι στις μεγαλύτερες περιφέρειες παραμένουν έδρες που δεν έχουν συμπληρωθεί, αυτές μοιράζονται με γνώμονα των υπολοίπων ψήφου και το πόσες έδρες αντιστοιχούν σε κάθε κόμμα στο σύνολο της επικράτειας.

 

Ψήφος

 

Βάση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ότι το εκλογικό σώμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 ανέρχεται σε 9.824.223 άτομα. Και αν κάθε ψήφος θυμίζει σταγόνα στον ωκεανό, κάθε μία έχει ίση ισχύ. Επίσης, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, παρότι δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις.

 

Κάθε πολίτης ψηφίζει σε μία εκλογική περιφέρεια, ωστόσο πρακτικά πρωτίστως η ψήφος αφορά ποια κόμματα εκλέγονται στη Βουλή ανά την επικράτεια. Ακολουθεί το πόσες έδρες θα κερδίσει εκάστοτε κόμμα στην εν λόγω περιφέρεια, και εν συνεχεία το ποιοι βουλευτές θα εκλεγούν. Για παράδειγμα, υποθετικά, σε μία μονοεδρική περιφέρεια θα μπορούσε να κερδίσει την έδρα ένα κόμμα που συγκέντρωσε περισσότερα ψηφοδέλτια χωρίς κανένα σταυρό, έναντι ενός άλλου κόμματος το οποίο συγκέντρωσε λιγότερα αλλά ο υποψήφιός του πήρε τους περισσότερους σταυρούς.

 

Ψηφοδέλτια

 

Σε κάθε περιφέρεια επιτρέπεται μέχρι ένας συγκεκριμένος αριθμός σταυρών, σχετικά με τον οποίο ενημερώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Κάποιοι προβληματίζονται για το τι θα ψηφίσουν, άλλοι όχι, όταν φτάνουν στην κάλπη και παραλαμβάνουν το πάκο με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών των 21 υποψηφίων κομμάτων.

 

Όπως και να έχει, για όσους θέλουν να ρίξουν ένα έγκυρο ψηφοδέλτιο αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον, βάση νόμου του 2006 τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν την ίδια ισχύ με τα άκυρα (πχ σημαδεμένα), δηλαδή καμία.

 

Περι πεντακομματισμού

 

Μία από τις αγαπημένες ερωτήσεις των γκάλοπ τον τελευταίο καιρό ήταν «Προτιμάτε η νέα Βουλή να είναι πεντακομματική;». Μία κατά τη γνώμη μας εξαιρετικά παραπλανητική ως προς την ερμηνεία της ερώτηση.

 

Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων δημοσκοπήσεων το ΛΑ.Ο.Σ του Γιώργου Καρατζαφέρη έχει σοβαρές πιθανότητες να καταφέρει να ξεπεράσει το κατώφλι του 3% και να μπει στη Βουλή ως πέμπτο κόμμα. Συνεπώς η προαναφερθείσα ερώτηση θα μπορούσε να παραπέμπει σε «Θέλετε να μπει το ΛΑ.Ο.Σ στη Βουλή;». Ή είναι μια γενική ερώτηση τύπου «Χρωματικά θα θέλατε να δείτε πολλά κόμματα στη βουλή, χάριν πολυφωνίας»; Ή ίσως «Προτιμάτε ένα πέμπτο κόμμα στη Βουλή για να δείξετε έτσι τη δυσαρέσκειά σας απέναντι σε κάποια από τα υπόλοιπα γνωστά τέσσερα»;

 

Πεντακομματισμός σημαίνει ότι υπάρχουν πέντε εκλεγμένα κόμματα στη Βουλή, ένα περισσότερο από ότι σήμερα. Δεδομένου ότι οποιοδήποτε κόμμα ξεπεράσει το 3% ανά την επικράτεια, δικαιούται και τις αντίστοιχες έδρες ανάλογα με το ποσοστό του, είναι προφανές ότι περισσεύουν λιγότερες έδρες για τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό που έχει απασχολήσει όλους είναι ποια κόμματα επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την «ανακατανομή».

 

Ως προς αυτό το ερώτημα υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η επικρατέστερη είναι ότι περισσότερο απ’ όλους αποδυναμώνεται η θέση του δεύτερου κόμματος. Η λογική είναι η ακόλουθη: το νέο εκλογικό σύστημα ευνοεί τα μικρότερα κόμματα, ως προς το ότι εκπροσωπούνται αναλογικότερα βάση του ποσοστού τους. Ταυτόχρονα, το πρώτο κόμμα ευνοείται χάριν στο bonus των 40 εδρών. Συνεπώς, το δεύτερο κόμμα, δεδομένου ότι έχει υψηλό ποσοστό, θα έχει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις λιγότερες έδρες από όσες θα έπαιρνε με τα προηγούμενα εκλογικά συστήματα.

Πηγή : Μαριλίζα Αναστασοπούλου

Επίσης εδώ μπορείτε να μάθετε που ψηφίζετε!!!

Advertisements

GREEK LOVER!!!!

I love you, you love i?????

greek-lover.jpg

ΟΔΟΣ ΠΤΩΜΑΤΩΝ!!!

Με αφορμή ένα e-mail που έλαβα απο έναν φίλο παρουσιάζω μια άλλη διάσταση στο θέμα των πυρκαγιών!!!!!!!

Από πού θα περάσει ο νέος ‘αυτοκινητοδρόμου της βορειοδυτικής Πελοπονήσσου’ ;;;;;;;

 

Βγάζει μάτι!

mapofgreece2.gif

Από www.oikologio.gr (πηγή: http://proxeirotetradio.blogspot.com/).

Η σύντομη αυτή ανάλυση έπαιξε ελάχιστα στα ΜΜΕ. Σίγουρα όλοι το είχαμε στο μυαλό μας λίγο ή πολύ. Δεν αποτελεί απόλυτη λύση στα ερωτήματα των ημερών ούτε δικαστική απόφαση. Για μένα είναι το πιό λογικό σενάριο και αν επαληθευτεί, μας βοηθά να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε.

Όλες αυτές τις ημέρες ακούμε απίστευτα σενάρια για το ποιός μπορεί να έκαψε την Πελοπόνησσο. Οικοπεδοφάγοι, τρελοί, γριές με αλτσχάιμερ, αναρχικοί των Εξαρχείων, ξένοι πράκτορες έχουν μπλέξει σε ένα χορό του παραλόγου που σέρνει η κυβέρνηση και οι απανταχού συνωμοσιολόγοι. Μήπως τελικά η απάντηση είναι πιο απλή; Ίσως να αρκεί να δεί κάποιος το χάρτη της δημοπράτησης της Ιονίας Οδου,του καινούργιου, δηλαδή αυτοκινητοδρόμου της βορειοδυτικής Πελοπονήσσου (δείτε τον εδώ).

Γνωρίζετε απο που περνάει; Γαστούνη, Αμαλιάδα, Πύργος, Αρχαία Ολυμπία, Ανεμοχώριο, Σαμικό, Ζαχάρω, Φιγαλεία, Κυπαρισσία, Δώριο, Τσακώνα, Μεγαλόπολη, Κρέσταινα κ.τ.λ.

Έργο δύσκολο και με μεγάλο κόστος καθώς μόνο τα χρήματα για την απαλλοτρίωση της, ιδιαιτέρως εύφορης, γής ένθεν και ένθεν του δρόμου εκτίναζαν το προυπολογισμό του στα ύψη. Από την αλλή, οι βέβαιες αντιδράσεις των οικολόγων για καταστροφή του περιβάλλοντος θα έφερνε σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του. Όλα αυτα πρίν γιατί τώρα, ως εκ θαύματος η γή έγινε φθηνότερη και οι αντιδράσεις άλλαξαν προσανατολισμό.

 

Το έργο της κατασκευής του δρόμου έγινε ευκολότερο. Αν το προχωρήσει κανείς λίγο παρακάτω θα δει οτι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ Α.Ε. και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, που συνέτρεξαν να προσφέρουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια στους πληγέντες με την κατασκευή ολόκληρων οικισμών, είναι οι δυο μεγαλύτεροι ανάδοχοι της Ιονίας οδού. Ουσιαστικά, δηλαδή και εξασφάλισαν την συμπάθεια των κατοίκων και θα τους μείνουν και αρκετά “ψιλά” στη τσέπη απο την σημαντική μείωση του κόστους του αυτοκινητοδρόμου. Και βέβαια, εαν αυτη τη στιγμή έχετε ήδη ανοίξει τον χάρτη δημοπράτησης, ρίξτε και μια ματιά στον παράδρομο στα βόρεια της Πελοπονήσσου που, βάση σύμβασης, είναι υποχρεωμένες να φτιάξουν οι ανάδοχες. Μήπως περνάει απο το κομμάτι της Αχαιας που κάηκε τον Ιούλιο;

Στο φτωχό μου το μυάλο το σενάριο αυτό που συνέθεσα μου φαίνεται λογικότερο απο την εμπλοκή της CIA, των “Γκρίζων Λύκων” ή κάποιων παιδιών που επειδή βαρέθηκαν να καίνε τράπεζες αποφάσισαν να κάψουν την Ελλάδα.

 

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως τουναντίον, αλλά εν τω μεταξύ δείτε αποτελέσματα χρήσης και θα τρίβετε τα μάτια σας από τα νούμερα και την ανοδική τους πορεία : http://www.aktor.gr/http://www.etae.gr/

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!!!

Καλό χειμώνα σε όλους.Είπα και εγώ να φύγω να πάω διακοπές και παραλίγο να καεί όλος ο κόσμος!!!70a.jpg

Φωτιάς παντού,στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και φυσικά στον τόπο μας που μας πονάει ακόμα περισσότερο!!! 65 νεκροί, χιλιάδες άστεγοι  και εκατομμύρια θλιμμένες ψυχές. Το μόνο καλό στην όλη ιστορία είναι ότι όλοι οι Έλληνες ενωθήκαμε πάλι για να βοηθήσουμε ( άλλος πολύ και άλλος λίγο ) τον κόσμο που υποφέρει.

Πήγα διακοπές και ανακοινώθηκε πως θα γίνουν εκλογές!!! 

ekloges_skitso.jpg

Τι εκλογές θα γίνουν τώρα ένας Θεός το ξέρει!!! Ούτως η άλλος όποιος και να βγεί τις ίδιες μαλακίες θα κάνει με τον προηγούμενο!!!

 Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά πέρασα τέλεια με ότι αυτό συνεπάγεται !!!

0094-0702-1508-0004_sm.jpg

Εύχομαι σε όλους σας καλό χειμώνα, καλή δύναμη και μην ξεχνάτε ποτέ πως…………….η αγαπημένη σε όλους μας ομάδα (μία είναι μόνο η ομάδα) θα βουλώσει πολλά στόματα φέτος.

 

Υ.Γ. Εμπρός αητέ –δικέφαλε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!